ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ศรีสัชนาลัย ,ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย(65A-5420)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5420
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย(65A-5414)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5414
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย(65A-5412)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5412
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย(65A-5411)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5411
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย(65A-5409)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5409
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย(65A-5408)
(เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น )
รหัส 65A-5408
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
บริการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ร้านดอกไม้ ศรีสัชนาลัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ศรีสัชนาลัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ศรีสัชนาลัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ศรีสัชนาลัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ศรีสัชนาลัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ศรีสัชนาลัย
วัดเกาะน้อยตะวันตก
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเกาะน้อยตะวันออก
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเกาะระเบียง
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเชิงคีรี
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่เทินเหนือ
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่เทินใต้
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่ราก
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่สำเหนือ
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแม่ฮู้
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดแสนตอ
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโบราณหลวง
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโบสถ์มณีราม
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดโพธิยาราม
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดใหม่แสงทอง
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดจอมแจ้ง
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดชัยสิทธาราม
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดงคู่
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดงพริกแจว
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดอนระเบียง
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดอยไก่แก้ว
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดดอยรัตนมณี
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดต้นสนโพธาราม
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดตลิ่งชัน
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดตอสัก
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดถาวรโพธิการาม
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดทะเลลอย
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดท่าโพธิ์
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดทุ่งพล้อ
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดธรรมิการาม
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดนาต้นจั่น
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดบ้านแก่ง
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดบ้านใหม่
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดปลายนา
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดปากคะยาง
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดป่างิ้ว
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดป่าบ้านลำโชค
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดป่ายาง
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดผาคำ
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดพงเสลียง
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดภูธาตุเจดีย์
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดม่อนแก้ว
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดวังค่า
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศรีเชลียง
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศรีสวรรค์
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศรีสัชนาลัย
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดศาลาไก่ฟุบ
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดสารจิตร
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดสุเม่น
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหนองอ้อ
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยโป้
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยไคร้
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยติ่ง
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดห้วยติ่ง
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดหาดสูง
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
โรงเรียนใน อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
โรงเรียนแม่สานสามัคคี
โรงเรียนไชยะวิทยา
โรงเรียนขุมพรพิทยา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านแก่ง
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่เทิน
โรงเรียนบ้านแม่คุ
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
โรงเรียนบ้านแม่ราก
โรงเรียนบ้านแม่สาน
โรงเรียนบ้านแม่สำ
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านดงคู่
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงย่าปา
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย
โรงเรียนบ้านตึก
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านท่าชัย
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
โรงเรียนบ้านปากคะยาง
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านปากสาน
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางสา
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านผาเวียง
โรงเรียนบ้านพระปรางค์
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านลำโชค
โรงเรียนบ้านวังยายมาก
โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
โรงเรียนบ้านสะท้อ
โรงเรียนบ้านสันหีบ
โรงเรียนบ้านสารจิตร
โรงเรียนบ้านสุเม่น
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหมอนสูง
โรงเรียนบ้านห้วยโป้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยตม
โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง
โรงเรียนบ้านห้วยหยวก
โรงเรียนวัดเกาะน้อย
โรงเรียนวัดแสนตอ
โรงเรียนวัดโบราณหลวง
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดภูนก
โรงเรียนวัดวังค่า
โรงเรียนหนองช้าง
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...