ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วิเศษชัยชาญ ,ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5861)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5861
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5860)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5860
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5859)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5859
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5856)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5856
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5852)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5852
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5851)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5851
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5850)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5850
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5846)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5846
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5845)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5845
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5839)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5839
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5838)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5838
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5832)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5832
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5831)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5831
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5830)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5830
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5829)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5829
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5820)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5820
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5817)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5816)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5814)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5813)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5813
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5810)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5810
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ(71A-5804)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5804
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
บริการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ร้านดอกไม้ วิเศษชัยชาญ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วิเศษชัยชาญ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วิเศษชัยชาญ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วิเศษชัยชาญ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วิเศษชัยชาญ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วิเศษชัยชาญ
วัดเขียน
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดแปดแก้ว
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดโพธิ์เอน
คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดโพธิธรรมโชติยาราม
ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดโพธิ์ศรี
คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดใหม่
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดใหม่ทางข้าม
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดไทรยืด
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดไผ่วง
ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดไร่
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกลาง
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกำแพง
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกำแพงมณี
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดขุมทอง
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดคลองพูล
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดคลองสำโรง
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดช้าง
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดต้นทอง
ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดตลาดใหม่
ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดตูม
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดทางเรือ
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดท่าช้าง
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดทำนบ
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดน้อย
ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดนางในธัมมิการาม
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดนางชำ
คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดน้ำพุสิทธาราม
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดบางจัก
บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดฝาง
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดม่วง
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดมะนาวหวาน
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดยางมณี
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดราชสกุณา
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดลาดเป็ด
ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดลานช้าง
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดวันอุทิศ
ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดวิเศษไชยชาญ(วิเศษชัยชาญ)
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดศาลาดิน
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสนาม
ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสำโรง
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสิงห์
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสิทธาราม
สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสี่ร้อย
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหลวงสุนทราราม
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหลักแก้ว
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดห้วยโรง
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดห้วยคันแหลม
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหัวตะพาน
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหินงอก
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดอบทม
ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดอ้อย
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดอินทราวาส
สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
โรงเรียนใน อ.วิเศษชัยชาญ
โรงเรียนไผ่วงวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
โรงเรียนบ้านศาลาดิน
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
โรงเรียนวัดแปดแก้ว
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
โรงเรียนวัดไผ่วง
โรงเรียนวัดขุมทอง
โรงเรียนวัดคลองพูล
โรงเรียนวัดคลองสำโรง
โรงเรียนวัดต้นทอง
โรงเรียนวัดตลาดใหม่
โรงเรียนวัดทำนบ
โรงเรียนวัดน้อย
โรงเรียนวัดนางชำ
โรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดบางจักร
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนวัดยางมณี
โรงเรียนวัดราชสกุณา
โรงเรียนวัดลาดเป็ด
โรงเรียนวัดลานช้าง
โรงเรียนวัดวันอุทิศ
โรงเรียนวัดศาลาดิน
โรงเรียนวัดสิทธาราม
โรงเรียนวัดสี่ร้อย
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดหลักแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยโรง
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
โรงเรียนวัดหัวตะพาน
โรงเรียนวัดอบทม
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
โรงเรียนสนิทวิทยา
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...