ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองอุดรธานี ,ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5938)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5938
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5933)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5933
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5932)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5932
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5931)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5931
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5925)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5925
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5916)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5916
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5913)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5913
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5909)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5909
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5908)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5908
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5902)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี(73A-5901)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ เมืองอุดรธานี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองอุดรธานี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองอุดรธานี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองอุดรธานี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองอุดรธานี
วัดเกษรศีลคุณ
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดเจริญชัย
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดเสวตวงษ์นิวาส
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโคกศรีสำราญ
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนเดื่อ
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนโป่งราษฎร์บูรณะ
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนดู่
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนดู่
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนนิเวศน์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนบ่อโคลน
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์เนรมิต
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโนนอร่าม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโบราณศรีราราม(โบราณสีราราม)
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยยาราม
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิวราราม
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีไสยสะอาด
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโยธานิมิตร
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโสมสันตยาราม
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดไก่เถื่อน
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดไชยาราม
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดกุดลิงง้อ
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดจันทราทิพย์
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดชัยโพธิ์ทอง
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดชัยมงคล
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงผักหนาม
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงลิง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงสระพัง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดงสระพังทอง
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดอนภู่
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดดอนอีไข
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดตูมทองวนาราม
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทัศนียเขต
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทัศนียเขต2
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทิพยรัฐนิมิตร
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างโพนทอง
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างยางบึง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธรรมเสนาพัฒนาราม
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธรรมศิริบัณฑิต
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธรรมศิริบัณฑิต
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุนิมิตร
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุมังคลาราม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุสว่างโนนยาง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดธาตุสว่างอารมณ์
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดนาคาเทวี
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบวรนิเวชธาราม
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ่อน้ำ
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ่อสร้าง
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบัวจูม
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบัวบาน
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ้านเม่น
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบ้านหนองตอ
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบุญไคนุสรณ์
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบุญศรีสว่าง
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดบูรพาวนาราม(สะอาดนาขาม)
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดประดู่คำธเนตรนิมิตร
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าเจฏิญานุสรณ์
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าเทพารักษ์
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าโคกลาด
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าโนนสง่า
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่ากกสะทอน
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าจันทะรังษี
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าชัยพฤกษ์
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าดงบ้านเลา
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าดอนหัน
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าบ้านขาว
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าบ้านถ่อน
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าบูระพาราม
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าวิเวกโนนแคน
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าวิเวกวราราม
หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าศรัทธาธรรม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสวนหงษ์
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสันติยาราม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามกษัตริย์
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี(โนนกุด)
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี(โนนกุด)
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าหนองไฮ
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าหลวง
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าห้วยสำราญ
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าห้วยสำราญ
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดป่าอัมพวัน
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดพัฒนาราม
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดพุทธวงศ์
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมอดินแดง
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมอดินแดง
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมัชฌิมาวาส
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดรัตนมงคล
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดราษฎร์บำรุง
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวารีศรีสะอาด
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวิทยานุกิจ
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวิสุทธิการาม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดวุฒิวงศ์สุขยาราม
บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีเชียงใหม่
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีเมืองคุณ
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีแก้วตูมทอง
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีคุณเมือง
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีจันทราราม
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีทน
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีทัศน์
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีบุญเรืองวราราม
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีมงคล
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีรัตนนิมิตร
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีลาคุณ
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีลาวรรณ
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีวัฒนาราม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสมพร
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีสุข
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีอินทร์แปลง
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศรีอุดม
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริกัญญาทองประเสริฐ
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริชัยพัฒนาราม(ศิริพัฒนาราม)
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริมงคล
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิริสุขาภิบาล
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดศิลาอาสน์
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดส่งเสริมธรรม
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสระบัวบาน
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสว่างสันติธรรม
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสว่างสามัคคี
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสวาดรัตนสีมากิจ
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสังคาว
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสัมโรงยุทธาวาส
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสามพร้าว
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสามัคคีติการาม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสีตะวนาราม
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสีตะวนาราม
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสีหนาทศาสดาราม
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุนทรประดิษฐ์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุริยาราม
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุวรรณเกษร(บ้านเลื่อม)
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสุวรรณุทการาม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสูงแคน
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองแก้ว
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองบุ
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองสร้างคำ
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองสำโรง
หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองหมื่นท้าว
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหนองหัวหมู
นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดหัวคู
หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอรัญญเขต
สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอรุณประทุมมาราม
บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอัมพวัน
นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอัมพวัน
เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอินทราวาส
หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอินทาราม
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอุทิศยาราม
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดอุ่มเม่า(อุ่มเหม้า)
โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเจซีบ้านอินทร์แปลง
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒(ชุมชนนาข่า)
โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่187
โรงเรียนกระจ่างวิทย์
โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก
โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนคุณากรณ์
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ5
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเชียงพัง
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านเดื่อ
โรงเรียนบ้านเม่น
โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
โรงเรียนบ้านเลื่อม
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านแม่นนท์
โรงเรียนบ้านโก่ย
โรงเรียนบ้านโคกลาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
โรงเรียนบ้านโนนบุญมี
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
โรงเรียนบ้านกกสะทอน
โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน
โรงเรียนบ้านขาว
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง
โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา
โรงเรียนบ้านช้าง
โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นําวัฒนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดงมะกรูด
โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงอุดม
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านดอนหาด
โรงเรียนบ้านดอนอุดมโนนยาง
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านตาด
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านนาแอง
โรงเรียนบ้านนากว้าง
โรงเรียนบ้านนาคลอง
โรงเรียนบ้านนาคำหลวง
โรงเรียนบ้านนาทราย(เมือง)
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาหยาด
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านป่อง
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
โรงเรียนบ้านยางบึง
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
โรงเรียนบ้านหนองโอน
โรงเรียนบ้านหนองใส
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
โรงเรียนบ้านหนองตอ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนบ้านหนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน(เมือง)
โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)
โรงเรียนบ้านหนองหลอด
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๑อุดรธานี
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
โรงเรียนมิตรภาพ6
โรงเรียนราชินูทิศ2
โรงเรียนวชิรวิทยา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนสตรีอุดมวิทยา
โรงเรียนสวนผึ้งพิทยา
โรงเรียนสหกิจวิทยา
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
โรงเรียนหนองไฮวิทยา
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก
โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนอนุบาลปุณบุตร
โรงเรียนอนุบาลลักษณ์สุข
โรงเรียนอนุบาลวมานทิพย์
โรงเรียนอนุบาลศรีสงคราม
โรงเรียนอนุบาลหนองหิน
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
โรงเรียนอุดรผดุงศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2
โรงเรียนอุดรศึกษา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...