ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บ้านดุง จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บ้านดุง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บ้านดุง จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านดุง จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บ้านดุง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บ้านดุง ,ร้านดอกไม้ บ้านดุง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านดุง จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บ้านดุง จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บ้านดุง จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บ้านดุง จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ บ้านดุง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บ้านดุง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บ้านดุง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บ้านดุง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บ้านดุง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บ้านดุง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บ้านดุง
วัดเทพพิทักษ์
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโคกสว่าง
วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโชคสำราญ
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนงาม
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสมโภชน์
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดโนนสิมมา
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีก
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีข
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ค้อเขียว)
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดใหม่ศรีสุมังค์
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดกุดโด
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดคลองเวช
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดจันทร์ศรีมงคล
บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
วัดชัยมงคล
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดดงคำ
ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
วัดดงวัฒนา
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดทุ่งเจริญ
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดบวรมงคล
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดบัวบก
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดบ้านม่วง
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดประสิทธิธรรม
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดปราสาทชัย
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดผดุงธรรม
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดพิเศษสมบูรณ์
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดพิลาวัลย์ธิยาราม
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดราษฎร์บำรุง
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดวังแสนสุข
วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีขวัญเมือง
ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีคุณเมือง
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีดาราม
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีมงคลประดู่(ประดู่)
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสมบูรณ์
โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสุข
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสุมังค์
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดศรีสุวอ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศิริชัยเจริญ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดศิริมงคล
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดสมสะอาด
บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดสาละไพรวัลย์
ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุคันธาวาส
อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุพรรณแสงศรี
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุวรรณเขต
บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุวรรณภูมิ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดสุวรรณภูมิ
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
วัดหนองไฮ
บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
วัดหนองทุ่มบัณฑิต
ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
วัดหนองสวรรค์
บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
วัดหัวดงยาง
นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
วัดอุดมมงคล
นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.บ้านดุง
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
โรงเรียนชุมชนดงเย็น
โรงเรียนชุมชนบ้านดุง
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านเมืองไพร
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์
โรงเรียนบ้านคำภูเงิน
โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
โรงเรียนบ้านจันทน์
โรงเรียนบ้านชัย
โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงดารา
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงวัฒนา
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด
โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านนาโฮง
โรงเรียนบ้านนาไหม
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำวัง
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนามั่ง
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านปอพาน
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านศรีเมือง
โรงเรียนบ้านสมวิไล
โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
โรงเรียนบ้านหนองลาด
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โรงเรียนศรีขวัญเมือง
โรงเรียนอนุบาลพระมหาไถ่บ้านดุง
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...