ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บ้านผือ จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บ้านผือ จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านผือ จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บ้านผือ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บ้านผือ ,ร้านดอกไม้ บ้านผือ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5938)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5938
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5933)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5933
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5932)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5932
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5931)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5931
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5925)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5925
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5916)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5916
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5913)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5913
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5909)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5909
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5908)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5908
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5902)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านผือ(73A-5901)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ
บริการส่งดอกไม้ บ้านผือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านผือ จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บ้านผือ จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บ้านผือ จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บ้านผือ จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ บ้านผือ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บ้านผือ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บ้านผือ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บ้านผือ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บ้านผือ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บ้านผือ
วัดเกษศิริวิหาร
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดเขมวนาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดเคารพ
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดเทพนิมิตร
หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี
วัดเวฬุวนาราม
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดแก้วชาตรี
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดแสงสว่าง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดแหลมทอง
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดโคธาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนทอง
โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนศิลาอาสน์
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโนนหิตาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยมงคล
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยศรี
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ทอง
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ทองวนาราม
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีวิไล
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดโพนงาม
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดโยธานิมิตร
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดไทยทรงธรรม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดไทรคำ
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดไวกูลฐาราม
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดคำด้วง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดจักเสตตาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดจันทราราม
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดฉิมพลีวัลย์
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดชัยมงคลยราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดชัยสว่าง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดชุมพวงสวรรค์
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดดงพระนิมิตร
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดดอยบ้านใหม่
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดดอยสวรรค์
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดตระคลอง
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดตาดน้ำพุ
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดตาลก่อง
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำดุก
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำพระ
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำม่วง(คีรีวันเทพสถิตย์)
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดถ้ำหีบ
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดทรายโทงทอง
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดท่าวารีสาคร
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดธรรมชาติวิทยา
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดธาตุวารุการาม
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดธาตุอุปสมาราม
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดนาคำ
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดนาคูณ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดนาหลวง
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดนิโครธ์เขตตาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดนีลถาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดบ้านโคกก่อง
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดบ้านใหม่
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดบ้านค้อ
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าธรรมวิเวก
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่านาสีดา
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่านิโรธรังษี
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าผักบุ้ง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าภูทอง
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าลำดวน
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าสาระวารี
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าหนองกบ-นาแมน
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าหนองกอง
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดป่าอุดมสรรพผล
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดผาแก้วเวียงชัย
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดพระพุทธบาทบัวบก
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดพระพุทธบาทบัวบาน
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดพลับ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดภูย่าอู่
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดภูหินดัง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดมงคลนิมิตร
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดลำดวน
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดลุมพลีวัน
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดวันทนียวิหาร
เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
วัดวิเศษสรรพคุณ
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดวิสุทธิมัคคาราม
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีโสภณ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีมงคล
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีรัตนดำรง
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีรัตนสัพพัญญู
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีราษฎร์บำรุง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสมพร
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสว่างมงคล
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสว่างอรุณ
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสว่างอาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสะอาด
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศรีสุนทริกาวาส
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดศาสดาราม
โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
วัดศิลาประดิษฐาราม
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสว่าง
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสว่างลำดวน
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสว่างศรีชมภู
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสังฆคณาราม
กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสิมมะลี
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุขธรรมราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุทธาราม
คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุพรรณาราม
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดสุภาวาส
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดหงษาวดี
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดอรัญญิกาวาส
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอรุณรังษี
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอัตตวีวิหาร
คำบง บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุดมธัญญาผล
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุดมนิคมเขต
ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุดมมหาวัน
เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุตตมาราม
หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุตมาวาส
บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วัดอุทกโสภาราม
จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.บ้านผือ
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์
โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
โรงเรียนบ้านเขือน้ำ
โรงเรียนบ้านเทื่อม
โรงเรียนบ้านเม็ก
โรงเรียนบ้านเมืองพาน
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(บ้านผือ)
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านกาลึม
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
โรงเรียนบ้านขัวล้อ
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
โรงเรียนบ้านค้อ(เขือน้ำ)
โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคำด้วง
โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านจำปาโมง
โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงหมู
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
โรงเรียนบ้านนาเตย
โรงเรียนบ้านนาไฮ
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคูณ
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนารายณ์
โรงเรียนบ้านนาล้อม
โรงเรียนบ้านนาสี
โรงเรียนบ้านนาหลวง
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านยางโกน
โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านวังสวย
โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
โรงเรียนบ้านสะคุ
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองกบ
โรงเรียนบ้านหนองกอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนบ้านหายโศก
โรงเรียนบ้านหินตั้ง
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
โรงเรียนศศิกาต์วิทยา
โรงเรียนหนองกุงวังแสง
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
โรงเรียนอนุบาลศศิกานต์
โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...