ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เพ็ญ จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เพ็ญ จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เพ็ญ จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เพ็ญ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เพ็ญ ,ร้านดอกไม้ เพ็ญ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5938)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5938
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5933)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5933
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5932)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5932
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5931)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5931
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5925)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5925
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5916)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5916
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5913)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5913
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5909)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5909
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5908)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5908
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5902)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เพ็ญ(73A-5901)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ
บริการส่งดอกไม้ เพ็ญ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เพ็ญ จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เพ็ญ จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เพ็ญ จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เพ็ญ จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ เพ็ญ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เพ็ญ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เพ็ญ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เพ็ญ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เพ็ญ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เพ็ญ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เพ็ญ
วัดเกาะแก้ว
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดเทพจินดา
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดเทพมงคล
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดแจ้งสว่าง
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดแสงสว่าง
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโคกแสงสว่าง
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโนนพอก
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ชุม(โพนทอง)
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีจวง
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีจันทร์
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีชุม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ก)
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ข)
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสอาด
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสังซา
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพนทา
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดโพนสวรรค์พัฒนาราม
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดไทย
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดกลางสามัคคี
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดคำเกษแก้ว
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดจันทร์เรไลย์
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดจำปา
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดจูมศรีพัฒนาราม(จูมศรีพิมนาราม)
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดชัยมงคลพัฒนา
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดดงขมิ้น
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดดงชัย
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดดงสว่าง
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดดอนแคน
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดดอนสวรรค์
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดตาลชุม
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดทองสายพัฒนาราม
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดนาพัง
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดนิคมพัฒนา
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบวรนิเวศ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบัวสระพังทอง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านโนนดู่
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านโพนสวรรค์(โพนสวรรค์)
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านใหม่
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านดอนแคน
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านดอนแซ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านหนองแด่น
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านหนองบ่อ
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดบ้านหนองลุมพุก(หนองลุมพุก)
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบำเพ็ญสมณานุกูล
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดบุญสวาท
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าดงใหญ่
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าดอนนาวศรีสามัคคีธรรม
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าพระนาไฮ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าศรีเจริญผล
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าสามัคคี
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดป่าอัมพวัน
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดพรหมจรรย์
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระธาตุ
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระธาตุนางขาว
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระธาตุศิลา
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดพระบาทแม่แส
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดม่วงชุม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดมหาธาตุ
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดมัชฌิมวงศ์
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดมีชัย
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดรอยพระพุทธบาทนฤนาถ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดลำดวน
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรัทธศิลอัมพวัน
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเจริญโพนบก
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเจริญชัย
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเจริญธรรม
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีเวียงเพ็ญ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีจำปา
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีดงเย็น
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีพันดร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีมงคล
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีลาทอง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสมพร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสว่างวงศ์
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสุวรรณ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดศรีอุดมพร
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดศิริธรรมคุณ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระแก้ว
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระแก้ว
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระแก้ววราราม
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระด้วง
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดสระพังทอง
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่าง
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างแสงอรุณ
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างโพธิวราราม
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างจอมศรี
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างดงยาง
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างบ้านโพน(โพนสว่าง)
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสว่างอินทรศิลา
นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสามัคคี
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสามัคคีธรรม
บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
วัดสามัคคีนารายณ์
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
วัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดสุทัศน์จันทิมาราม
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดสุริยาเย็น
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดหนองสว่าง
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดหลวงเพ็ญ
เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
วัดอรัญญาสามัคคี
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดอรุณพัฒนาราม
สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
วัดอัมพร
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
วัดอัมพวัน
เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วัดอินทร์ศรสง่า
บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
วัดอุดมอัมพวัน
จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.เพ็ญ
โรงเรียน*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)สาขาบ้านนาพระ
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
โรงเรียนบ้านเตาไห
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
โรงเรียนบ้านแพงศรี
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านโพนเลา
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านคอนเลียบ
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
โรงเรียนบ้านดงขันทอง
โรงเรียนบ้านดงปอ
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านถิ่น(สุขาวิทยา)
โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว
โรงเรียนบ้านท่าหนาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
โรงเรียนบ้านนาพู่
โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านยางซอง
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
โรงเรียนบ้านสังซา
โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)
โรงเรียนบ้านหนองผง
โรงเรียนบ้านหม้อ
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน
โรงเรียนบ้านหว้าน
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...