ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สร้างคอม จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สร้างคอม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สร้างคอม จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สร้างคอม จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สร้างคอม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สร้างคอม ,ร้านดอกไม้ สร้างคอม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สร้างคอม จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สร้างคอม จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สร้างคอม จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สร้างคอม จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ สร้างคอม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สร้างคอม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สร้างคอม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สร้างคอม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สร้างคอม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สร้างคอม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สร้างคอม
วัดเวฬุวัน
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดเหล่าแก้ว
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดโนนรัง
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีเจริญ
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีโพนฆ้อง
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดไชยพร
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดช้างเผือก
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดดอนแก้วเชียงดา
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดธาตุศรีสำราญ
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดป่าสกุณาศัย
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดป่าสงบจิต
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดพรสวรรค์
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดราษฎร์บำรุง
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดศิริธรรมคุณ
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
วัดสว่างบำเพ็ญผล
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดสามัคคีพัฒนาราม
บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
วัดสุวรรณาราม
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดหายโศก
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดอัมพวัน
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดอัมพวันวนาราม
บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
วัดอุดมมหาวรรณ์
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
วัดอุดมวิทยา
เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
วัดอุทุมพรดอนเดื่อ(อุดมพรดอนเดื่อ)
บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.สร้างคอม
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านเชียงดา
โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
โรงเรียนบ้านไชยฟอง
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
โรงเรียนบ้านดอนบาก
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
โรงเรียนบ้านนามั่ง
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านยวด
โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา
โรงเรียนบ้านหินโงม
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...