ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองวัวซอ ,ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5938)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5938
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5933)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5933
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5932)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5932
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5931)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5931
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5925)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5925
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5916)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5916
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5913)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5913
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5909)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5909
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5908)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5908
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5902)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ(73A-5901)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ
บริการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ หนองวัวซอ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองวัวซอ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองวัวซอ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองวัวซอ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองวัวซอ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองวัวซอ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองวัวซอ
วัดแสงประทีปธัมมาราม
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโคกหนองแซง
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสมบูรณ์
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสว่าง
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโนนสำราญราษฎร์บำรุง
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีประดิษฐ
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดไร่สวรรค์
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดกุดน้ำใส
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดขันธเสมาราม
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดดอยเทพนิมิต
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดถ้ำกกดู่
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดทุ่งห้วยทราย
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดนาล้อม
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบวรนิมิตร
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบ้านโนนหวาย
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบ้านหนองอ้อ
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบุญญานุสรณ์
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดบุญญานุสิทธิ์
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดประศาสน์ธรรม
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าเลไลย์
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าภูพับ
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าศรัทธาถวาย
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าสามัคคีธรรม
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าหนองแวงพัฒนา
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าหนองคำ
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่าหนองคำ
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดพระพุทธบาทบัวขาว
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดพิชิตมงคล
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดภูตะเภาทอง
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดรัตนมงคล
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดราษฎร์สงเคราะห์
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีภูมิวัน
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีวิลัย
โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีสุมังคลาราม
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศรีหมากหญ้า
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดศิริมงคล
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดสามขาสันติสุข
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองแซงสร้อย
น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองแวงยาว
หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองบัวเลิง
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดหนองสวรรค์
หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดอุดมศิลป์
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดอูบมุงเหนือ
อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.หนองวัวซอ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ1
โรงเรียนบ้านเลา
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด
โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านอูบมุง
โรงเรียนรัฐประชา509
โรงเรียนสิริปุณโณ
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...