ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองหาน จ.อุดรธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองหาน จ.อุดรธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองหาน จ.อุดรธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองหาน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองหาน ,ร้านดอกไม้ หนองหาน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5938)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5938
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5933)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5933
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5932)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5932
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5931)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5931
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5925)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5925
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5916)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5916
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5913)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5913
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5909)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5909
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5908)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5908
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5902)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองหาน(73A-5901)
(เฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น )
รหัส 73A-5901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองหาน
บริการส่งดอกไม้ หนองหาน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองหาน จ.อุดรธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองหาน จ.อุดรธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองหาน จ.อุดรธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองหาน จ.อุดรธานี

ร้านดอกไม้ หนองหาน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองหาน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองหาน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองหาน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองหาน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองหาน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองหาน
วัดเจริญธรรมสามัคคี
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดเจริญธรรมาวาส
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดเทพประทานพร
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดเม็กใหญ่
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดเริ่มอุดมจันทราวาส
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
วัดเรียบโพธิ์ชัย
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดเวฬุวัน
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดเวฬุวันวนาราม
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดแจ้งสว่าง
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโคกพัฒนาราม
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดโคกสุวรรณ
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสวรรค์
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสะอาด
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดโนนสำราญ
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัย
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ทอง
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรี
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีใน
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสมพร
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดโพธิ์สว่าง
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดโสภณนิมิตร(โศภณนิมิตร)
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดโอภาสสวัสดิ์
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดจอมทองอุดมทรัพย์
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดฉิมพลีวัน
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดดอนหัน
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดดาวเรือง
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดถาวรธรรมาราม
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดท่าสะอาด
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดธรรมรังษี
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุโข่ง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุโพธิ์ชัย
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุโพธิ์ชัย
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุดูกวัว
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดธาตุสมชนะวารี
สะแบง หนองหาน อุดรธานี
วัดนาข่าศรีสุทธาวาส
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดบัวระพาชัย
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดบูรพาภิรมย์
สะแบง หนองหาน อุดรธานี
วัดบูรพาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดปทุมคงคา
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดปัจฉิมาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดปัทมากร
สะแบง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าเทพประทานพร
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าเลไลยก์
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าดอนหายโศก
ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าธรรมรังษี
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าปูลู
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดป่ายาง
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดป่าศรีวิไลย
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดพาราณสี
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดมัชฌิมบุรี
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดมีชัย
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีแก้วบัวบาน
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีไพรวัน
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีชมชื่น
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีทรงธรรม
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีทรงธรรม
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีบุญเรือง
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีมหาธาตุ
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสว่าง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสำราญ
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสุธาทิพย์(ศรีสุทธาทิพย์)
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสุมังคลาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีสุวรรณ
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดศรีอริยาวาส
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดศิริมงคล
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสระแก้ว
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดสระนันทะวัน
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดสระปทุม
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดสระมณี
ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
วัดสระสุวรรณ
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
วัดสร้างแข้
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างแสงจันทร์
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างโคกก่อง
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างโพนตาล
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างลัฏฐิวัน
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างวิชัย
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างศรีวิไลย์
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างสามัคคีธรรม
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสว่างสามัคคีธรรม
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
วัดสันติธรรม
พังงู หนองหาน อุดรธานี
วัดสันติวนาราม
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดสามัคคีมงคล
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสุทธาราม
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดสุทัศนวารี
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสุรพลโสภานุสรณ์
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดสุวรรณวารี
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดสุวรรณวารี
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดสุวรรณาราม
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดหนองผือ
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดหัวเชียง
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดหายโศก
หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
วัดอโสกาวาส
สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
วัดอรัญญิกาวาส
โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
วัดอรุณรังษี
บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
วัดอัมพวัน
หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
วัดอัมพวัน
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดอัมพวันวนาราม
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วัดอารามมหาธาตุ
บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
วัดอุทุมวารี
พังงู หนองหาน อุดรธานี
โรงเรียนใน อ.หนองหาน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
โรงเรียนบ้านเรืองชัย
โรงเรียนบ้านโคกถาวร
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโสกหมู
โรงเรียนบ้านกะพี้
โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านขาวัว
โรงเรียนบ้านคำอ้อ
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
โรงเรียนบ้านดงคำ
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดงวังพัง
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
โรงเรียนบ้านดอนนางคำ
โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว
โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านนาฮัง
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
โรงเรียนบ้านบ่อคํา
โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์
โรงเรียนบ้านป่าก้าว
โรงเรียนบ้านปูลู
โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
โรงเรียนบ้านพังงู
โรงเรียนบ้านพังซ่อน
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง
โรงเรียนบ้านยา
โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา3)
โรงเรียนบ้านวังฮาง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
โรงเรียนบ้านสะแบง
โรงเรียนบ้านสะคาม
โรงเรียนบ้านหงษาวดี
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองกล้า
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
โรงเรียนบ้านหนองสองแห้วประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
โรงเรียนบ้านหันน้อย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนพังงูพิทยาคม
โรงเรียนหนองกอบง
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนอนุบาลกฤชานันท์
โรงเรียนอนุบาลฤชานันท์
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...