ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองอุบลราชธานี ,ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
บริการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองอุบลราชธานี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองอุบลราชธานี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองอุบลราชธานี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองอุบลราชธานี
วัดเกาะแก้วคูณดี
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดเรียบปะอาวใต้(ปะอาวใต้)
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดเลียบ
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดแจ้ง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดโนนหงษ์ทอง
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดโพนงาม
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดใต้
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดไร่น้อย
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกระโสบ
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกลาง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดก้านเหลือง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกุดคูณ
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกุดลาด
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดข่าโคม
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดขามเทิง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดขามใหญ่
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดคูเดื่อ
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดจานตะโนน
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดงบัง
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดอนกลาง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดอนชี
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดดอนบาก
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดด้ามพร้า
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดตำแย
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทองนพคุณ
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดท่ากกแห่
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดท่าวังหิน
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดท่าสนามชัย
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งขุนใหญ่
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งคำไผ่
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเมือง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดทุ่งหนองพอก
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาใต้
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาไหทอง
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาควาย
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนาคำ
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนางิ้ว
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนามึน
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดนิคมกิตติยาราม
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ่อหวาย
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านเชือก
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อ
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านดอน
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนนกชุม
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าบ่อ
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านนาคำ
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบ้านหนองหว้า
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดปทุมมาลัย
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดปลาดุก
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดปะอาวเหนือ
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าแสงธรรม
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าแสนอุดม
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าโพนพระ
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดปากน้ำ
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าดงปอ
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดป่าประชาศรัทธาธรรม
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดผาแก้วใหญ่
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดผาแก้วน้อย
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดพลแพน
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทาราม
ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมณีวนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมหาวนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดมะเขือ
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดยางเทิง
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดยางลุ่ม
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศรีแสงทอง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสระบัว
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสระประสานสุข
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสารพัดนึก
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสำราญ
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสำลาก
หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสิริจันโท
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสุทัศน์
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดสุปัฏนาราม
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองเม็ก
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแก
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแก
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแกใหม่
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองแต้
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองไหล
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองขอน
หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองควายน้อย
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองจาน
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองช้าง
ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองช้างทอง
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองตอแก้ว
ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองปลาปาก
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว
กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองมุก
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหนองยาง
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหมากมี่
กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหลวง
ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหัวเรือ
หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดหัวคำ
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนเยาวราชศึกษา
โรงเรียนเอนกวิทยา
โรงเรียนแอ็ดเวนตีสอุบล
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีนุกูล2
โรงเรียนบ้านเค็ง
โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา)
โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์
โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านข่าโคม
โรงเรียนบ้านขามใหญ่
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
โรงเรียนบ้านจานตะโนน
โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดอนชี
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนบ้านทัพไทย
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาใต้
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาดูน
โรงเรียนบ้านนามึน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
โรงเรียนบ้านมะเขือ
โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแต้
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
โรงเรียนบ้านหนองจำนัก
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
โรงเรียนบ้านหนองมุก
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหมากมี่
โรงเรียนบ้านอ้น
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหาชนะวิทยา
โรงเรียนมารีย์นิรมล
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามในพระอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดท่าวังหิน
โรงเรียนวัดบ้านบาก
โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนหนองขอนวิทยา
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเทวีวรรณ
โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลจงกลนี
โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์2
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลปทุมทิพย์
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอาเวมารีอา
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...