ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เขมราฐ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เขมราฐ จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เขมราฐ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เขมราฐ ,ร้านดอกไม้ เขมราฐ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เขมราฐ จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ เขมราฐ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เขมราฐ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เขมราฐ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เขมราฐ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เขมราฐ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เขมราฐ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เขมราฐ
วัดเภาชมภู
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเหนือ
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเหมือดแอ่
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโขงเจียมปุราณวาส
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกสว่างวนาราม
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์พฤกษาราม
เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรี
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรี
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดคีรีบรรพต
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดชัยภูมิการาม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม)
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาแมด
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาดี
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาสนาม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาสะอาด
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาหนองทุ่ง
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาหว้า
หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาฬิกาวาส
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านตาแหลว(โพธิ์ศรีสว่าง)
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์)
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่งซวย
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ๋าพอก
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบุ่งขี้เหล็ก
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดป่งคอมสามัคคี
หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดประชาเกษม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดป่าแสนสำราญ
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดพิชโสภาราม
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดภูลอมข้าว
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดลัฏฐยาวาส
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญนาค
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีสมบูรณ์วราราม
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสนามชัย
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสระบัว
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสว่างอารุณ
เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสังขะเสนาราม
หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหนองแฝก
หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหนองโพนเพ็ง
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห้วยยาง
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห้วยยาง
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห่องไผ่
แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณธราราม
เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณวนาราม
นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณสวัสดิ์
หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอูบมุง
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.เขมราฐ
โรงเรียนเขมราฐ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
โรงเรียนตชด.ป่งคอม
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ
โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโบกม่วง
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านคำหาด
โรงเรียนบ้านทรายพูล
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาแมด
โรงเรียนบ้านนาแวง
โรงเรียนบ้านนาขนัน
โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
โรงเรียนบ้านนานวน
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านนาสนาม
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านบึงหอม
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
โรงเรียนบ้านพนมดี
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...