ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เขื่องใน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เขื่องใน ,ร้านดอกไม้ เขื่องใน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เขื่องใน(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน
บริการส่งดอกไม้ เขื่องใน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ เขื่องใน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เขื่องใน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เขื่องใน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เขื่องใน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เขื่องใน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เขื่องใน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เขื่องใน
วัดเขื่องใน
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเขื่องกลาง
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเป้าหัวทุ่ง
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเหนือยางขี้นก
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแก้งโพธิ์
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแดงหม้อ
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแสงน้อย
นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนโพธิ์
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนกอก
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนจาน
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนดู่
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนรัง
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนศรีวิไล
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีบ้านไผ่
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนทราย
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนสิม
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดใต้ยางขี้นก
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกลางน้อย
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกวางคำ
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดก่อน้อย
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดกะเสียน
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดตากล้า
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดผักตบ
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดขามป้อม
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำไฮ
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำสมอ
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำหมี
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคูขาด
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดจานเขื่อง
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดงยาง
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดอนเชียงโท
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดินดำ
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดู่น้อย
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดูาน
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่าไห
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่าค้อ
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่าวารี
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งใหญ่
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งกว้าง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีวิไล
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุเทิง
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุกลาง
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุน้อย
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุลุ่ม(เจริญชัย)
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุสวนตาล
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาแก้ว
บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาโพธิ์
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่
นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาซาว
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนามน
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาศรีนวล
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเสียม
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเอ้
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแขม
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านโคก
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านไทย
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านกลาง(กลางน้อย)
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านกอก
บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านขวาว
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านชาติ
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านทัน
ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าลาด
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าศาลา(อัมพวันนาราม)
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านทุ่ง
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านนาผาย(นาผาย)
โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านบุตร
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านพับ
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านวังถ้ำ
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านสวน
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านหวาง
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบึงเขาหลวง
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดปลาฝา
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่า
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าเรไรรัตนาราม
บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าโนนสูงสุปัฎนาราม
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าก่อ
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าข่า
นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าจันทราวาส
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงเสาธง
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงใหญ่
แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านโนนเก่า
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าพระเจ้าใหญ่ธาตุลุ่ม
สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศรีสุข
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศรีสุข
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศิลาเลข
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าหนองสองพี่น้อง
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดผักแว่น
ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดยางน้อย
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดรังแร้ง
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดวังอ้อ
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีจุมพลโนนใหญ่
ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ
กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีนวล
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีบัว
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีสุข
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดส้มป่อย
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสร้างถ่อ
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสว่างสายชล
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเซือมเหนือ
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเซือมใต้
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเหล่า
หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองโน
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองกวาง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองขุ่น
ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม
สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองห้าง
ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองฮี
ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหอไตร
บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวดอน
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวดูน
หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.เขื่องใน
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
โรงเรียนนาคำวิทยา
โรงเรียนบ้านเค็งนาดี
โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเอ้
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
โรงเรียนบ้านแสงน้อย
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน
โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า
โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี
โรงเรียนบ้านชีทวน
โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท
โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ
โรงเรียนบ้านดู่น้อย
โรงเรียนบ้านทัน
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าวารี
โรงเรียนบ้านท่าศาลา
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
โรงเรียนบ้านนาดูน
โรงเรียนบ้านนาผาย
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านบุตร
โรงเรียนบ้านปลาฝา
โรงเรียนบ้านป่าก่อ
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านพับ
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านศรีบัว
โรงเรียนบ้านศรีศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสุข
โรงเรียนบ้านหนองเซือม
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนบ้านหวาง
โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...