ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เดชอุดม จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เดชอุดม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เดชอุดม ,ร้านดอกไม้ เดชอุดม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดชอุดม(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม
บริการส่งดอกไม้ เดชอุดม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เดชอุดม จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ เดชอุดม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เดชอุดม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เดชอุดม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เดชอุดม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เดชอุดม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เดชอุดม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เดชอุดม
วัดเทพเกษม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเม็กน้อย
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเมืองเดช
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเวตวันวิทยาราม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเวียงเกษม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเสาเล้า
นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเสาเล้า
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแขมเจริญ
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแจ้งสว่าง
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสงเกษม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสนสุข
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนเค็ง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนเปือย
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแก้ง
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแคน
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแฝกใหญ่
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแสนสุข
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนโพธิ์
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนใหญ่
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนกอย
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนขาม
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนคำกลาง
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนจันทร์
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนทรัพย์
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสนาม
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสุขสันติ์
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนหลี่
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ไทร
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพธิ์สง่า
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพนดวน
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดไทยพัฒนา
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดไฮตาก
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดประทาย
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดหวาย
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดขนวน
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำครั่ง
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำนาแซง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำสำราญ
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำสำราญ
ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดจันทร์ทุมมาวาส
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดชัยมงคล
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดชัยอุดม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนเสาโฮง
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนชี
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนชี
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนม่วย
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดท่าโพธิ์ศรี
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดทุ่งเทิง
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาเลิง
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาแก
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนากระแซง
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาคำ
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาดี
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาประดู่
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาส่วงเหนือ
นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาส่วงใต้
นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาอุดม
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวเจริญ
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวเทียม
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวทอง
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านเตย
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านแก้ง
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านโนน
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านกลาง
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านบก
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านม่วง
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านยาง
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบุ่งคล้า
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดประหูต
แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าโมงใหญ่
ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าไทรงาม
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าคำนาแซง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่านาแก
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าพุทธญาณ
คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าสุธรรมรังษี
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าหนองยาว
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดภูกระแต
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดราษฎร์สามัคคี
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างวนาราม
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศิริมงคล
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศิริสารคุณ
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสวนฝ้าย
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์
โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสังฆระเวกกุลสิงห์
นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสุขสมบูรณ์
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองเงินฮ้อย
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองแต้
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองแวง
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองคู
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองบัวหลวง
สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองบัวอารีย์
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองยาว
ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสนม
บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสำราญ
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหม้อทอง
นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหมากมาย
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหลวง
เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหลุบเลา
กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอีสาณสามัคคี
ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดมพัฒนา
โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดมสุข
กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.เดชอุดม
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนเมืองเดช
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
โรงเรียนนากระแซงศึกษา
โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านโชคชัย
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนแก้ง
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
โรงเรียนบ้านโนนขาม
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนสนาม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เดช
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนหลี่
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
โรงเรียนบ้านโพนดวน
โรงเรียนบ้านไฮตาก
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกุดประทาย
โรงเรียนบ้านคำครั่ง
โรงเรียนบ้านคำนาแซง
โรงเรียนบ้านคำสำราญ
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนากระแซง
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนานวล
โรงเรียนบ้านนาประดู่
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาส่วง
โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
โรงเรียนบ้านบัวงาม
โรงเรียนบ้านบัวทอง
โรงเรียนบ้านประหูต
โรงเรียนบ้านป่าโมง
โรงเรียนบ้านป่าตาว
โรงเรียนบ้านป่าหวาย
โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านวารีอุดม
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
โรงเรียนบ้านสองคอน
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
โรงเรียนบ้านหนองแต้
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองคูเดช
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
โรงเรียนบ้านหนองสนม
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
โรงเรียนบ้านหม้อทอง
โรงเรียนบ้านหมากมาย
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านห่องเตย
โรงเรียนบ้านห่องคำ
โรงเรียนบ้านอุดมสุข
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนพิชัยศึกษา
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
โรงเรียนอนุบาลวีรนุข
โรงเรียนอุดมสามัคคี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...