ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ตระการพืชผล ,ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล
บริการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ ตระการพืชผล บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ตระการพืชผล ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ตระการพืชผล ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ตระการพืชผล ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ตระการพืชผล นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ตระการพืชผล ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ตระการพืชผล
วัดเกษมสำราญ
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเรืองบุญ
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวฬุวนาราม
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวินไชย
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเสลาวาส
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเอี่ยมวนาราม
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแสงอุทัย
บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแสนสนุก
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนกระโจม
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ
ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนฮาง
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพธิ์
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพนไพร
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพนสูง
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดใหม่ศรีทอง
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยรักษ์
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไผ่ล้อม
ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดการัญญาวาส(การุณญาวาส)
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกึ่งพุทธกาล
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกุญชราราม
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคัมภีราวาส
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำปะโอ
ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำผักแว่น
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจอมศรี
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจอมศรีมณีวรรณ
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจันทนที
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจิกสูง
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจุฑามณี
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดชัยวนาราม
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดชุมแสง
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดดงไม้งาม
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดดอนก่อ
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดท่าบ่อแบง
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรี
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดธชาวาส
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดธัมมปติฏฐาราม
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนรากุมภกาวาส
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาคำ
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาดอกไม้
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาตาล
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาตาหมุด
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาหว้า(ภาราวาส)
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดน้ำคำ
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนิคมเกษม
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบ้านไผ่
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบ้านสมบูรณ์
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบุรีรัฐ
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปติฏฐาราม
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปัจฉิมมณีวัน
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าเขืองน้อย
หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าดอนบาก
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าดอนบาก
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าศรีทองวนาราม
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าหนองบัว
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปุญญานิวาส
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพนานิวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพระบรมธาตุ
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพาราณสี
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดภูมิภาค
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมณีจันทร์
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมะลิวัลย์
บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมุจจลินทาราม
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมูลผลาวาส
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องข่า
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องสมบูรณ์
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องหมู
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์สมดี
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์อำนวย
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดรุกขาวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดวนวาสี
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดวุฒิวาส
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์ชัย
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีไสยาวาส
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีชมภู
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีดาวเรือง
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีตระการ
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีตัสสาราม
ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบูรพา
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีพลแพง
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีลาลัย
โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีลำดวน
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสาราม
ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุการาม
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุมังค์
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุมังคลาราม
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีอุดร
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศิริธรรมวนาราม
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสระ
กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสระบัว
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสวนตาล
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมย์
กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสะอาด
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสังฆนิวาส
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิงหาญ
สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิงหาญ
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิทธิทนนชัย
ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิทธิวราราม
ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุขเกษม
คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุขาวาส
กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุนันทาวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาวาส
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหัวสะพาน
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอโนดาษ
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอโศการาม
ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอภัยคีรี
โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอันตรมัคคาราม
เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอำพาพล
ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุดมธัญญาวาส
บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุดมธัญญาหาร
เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุตตมผลาราม
ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุทกวารี
นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.ตระการพืชผล
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข
โรงเรียนขุหลุ(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
โรงเรียนตระการพืชผล
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนน้ำคำพิทยา
โรงเรียนบ้านเกษม
โรงเรียนบ้านเขือง
โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านเล้า
โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน
โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
โรงเรียนบ้านแพง
โรงเรียนบ้านแหลไหล่
โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกจาน
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโนนกุง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านโหมน
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
โรงเรียนบ้านไหล่สูง
โรงเรียนบ้านกระเดียน
โรงเรียนบ้านกาจับ
โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
โรงเรียนบ้านกุศกร
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านคอนสาย
โรงเรียนบ้านคำแคน
โรงเรียนบ้านคำไหล
โรงเรียนบ้านคำข่า
โรงเรียนบ้านคำสมิง
โรงเรียนบ้านคึม
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านดอนจิก
โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านดอนหมู
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
โรงเรียนบ้านตระการ
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
โรงเรียนบ้านทม
โรงเรียนบ้านท่าหลวง
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145)
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
โรงเรียนบ้านนาคิแลน
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านนาจ่าย
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
โรงเรียนบ้านนาพิน
โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านพอก
โรงเรียนบ้านม่วงเดียด
โรงเรียนบ้านร่องข่า
โรงเรียนบ้านลาดสมดี
โรงเรียนบ้านศรีสุข
โรงเรียนบ้านสงยาง
โรงเรียนบ้านสมดี
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านสร้างโพน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองเอาะ
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านห้วยที
โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย
โรงเรียนบ้านฮี
โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...