ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พิบูลมังสาหาร ,ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
บริการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ พิบูลมังสาหาร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พิบูลมังสาหาร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พิบูลมังสาหาร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พิบูลมังสาหาร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พิบูลมังสาหาร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พิบูลมังสาหาร
วัดเจริญศรีสุข
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเดื่อโดม
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเทพนิมิต
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเลียบมงคล
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเลียบวิสัย
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งเจริญทัศน์
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งเจริญสุข
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งดูกใส
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งศิลา
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งสว่าง
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งอำนวย
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแขมเหนือ
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแขมใต้(บ้านแขมใต้)
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแสงเกษม
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโชคอำนวย
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนจิก
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนยานาง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธาราม
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ตาก
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีเหนือ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกลาง
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกิตติราชเจริญศรี
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกุดชมภู
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกุดน้ำเที่ยง
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดค้อใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดค้อใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคำเม็ก
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคำยาง
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดชมภูรัตนาราม
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดชุมพลรัตนาวัน
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนใหญ่
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนก่อ
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนชี
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนธาตุ
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนนาเยีย
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดถิ่นสำราญ
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดท่าค้อ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดท่าช้าง
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญนอก
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาจาน(ศรีคูณเมือง)
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาชุม
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวแดง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวขาว
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวทอง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบ้านชาด
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบุปผาราม
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบูรพา
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าเทพบูรมย์
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิ์สุวรรณ
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดปากโดม
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าก้าว
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าภาวนาสามัคคี
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าภูกระต่าย
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าภูกระต่าย
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าสนามชัย
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าอ่างศิลา
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดผาสุการาม
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดพุทธรักษา
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดภูเขาแก้ว
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดมงคลไชยศรี
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดม่วงงาม
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดมุจลินทวราราม
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดระเว
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดราชพฤกษ์
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดราษฏร์เจริญ
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวังแคน
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวารีอุดม
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวาลุการาม
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศนีมงคล
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีคุณเมือง
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีนวนลำดวน
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีนวล
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีลาวิลัย
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีวิสุทธาราม
อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีสำราญ
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศิริวรรณ
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศิลาไหล
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสนามชัย
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสระแก้ว
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสระปทุมมาลัย
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้วเหนือ
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้วใต้
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่าง(รัตนาราม)
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างมงคล
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างวงค์
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอัมพวัน
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอัมพา
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์
ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพานโดม
โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพือเหนือ
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพือใต้
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสามัคคีธรรม
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม
ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองกอก
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองกอก
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองคู
โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองคูณ
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองมะเกลือ
โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง
หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองสำราญ
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองอุดม
โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหลวง
พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดห้วยไผ่
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดห้วยกว้าง
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอรุณวดี
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน
กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพามงคล
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพามงคล
นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอ่างหินน้อย
บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.พิบูลมังสาหาร
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม
โรงเรียนบ้านเม็ก
โรงเรียนบ้านเลิงบาก
โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
โรงเรียนบ้านแก่งกอก
โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
โรงเรียนบ้านแก่งยาง
โรงเรียนบ้านแขมเหนือ
โรงเรียนบ้านแขมใต้
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านโนนกาหลง
โรงเรียนบ้านโนนข่า
โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนจันทร์
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนยานาง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสุข
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไร่ใต้
โรงเรียนบ้านกุดชมภู
โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านคำผ่าน
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านนกเต็น
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาชุม
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านบัวแดง
โรงเรียนบ้านบัวทอง
โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านปากโดม
โรงเรียนบ้านผักหย่า
โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
โรงเรียนบ้านม่วงฮี
โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านวังพอก
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านสะพือใต้
โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองกอก
โรงเรียนบ้านหนองคูณ
โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านห้วยแดง
โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)
โรงเรียนมัธยมเจริญศึกษา
โรงเรียนมัธยมพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนอ่างศิลา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...