ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ม่วงสามสิบ ,ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ
บริการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ ม่วงสามสิบ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ม่วงสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ม่วงสามสิบ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ม่วงสามสิบ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ม่วงสามสิบ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ม่วงสามสิบ
วัดเทพา
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเลียบ
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าข้าว
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าค้อ
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าบาก
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดแสงไผ่
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนขวาว
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนค้อ
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนชาติ
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนรังใหญ่
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนรังน้อย
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนสีมา
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโพนแพง
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโภคการาม
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดใหม่หนองเมือง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดไพบูลย์
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดขมิ้น
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดคำเกิ่ง
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดชักแล่น
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดงยาง
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนแดง
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนประทาย
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนส้มป่อย
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนสว่าง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดุมใหญ่
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดตำแย
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดท่าลาด
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งใต้
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งมณี
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาเลิง
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาขาม
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาดี
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาดีนาฮ่อม
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนายูง
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาหนองล้ำ
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำแดงเหนือ(พระสังกัจจายณ์)
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำแดงใต้
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำน้อย
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำอ้อม
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบัวยาง
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านเตย
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแคน
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านคีห์
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนแดงใหญ่
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบก
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านยางเทิง
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบุญจิราธร
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบูรพา
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าเหล่าสูง
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิศรี
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่านาเลิง
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าน้ำคำเกิ่ง
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านผือ
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าวิเวก
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองไข่นก
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองจิก
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดผักกะย่า
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดผาสุก
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดพระโรจน์
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางเครือ
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางโยภาพ
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางธาตุ
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางน้อย
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางสักกระโพหลุ่ม
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยูงน้อย
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดวังมน
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีพิทยาคม
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีสุพนอาราม
หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสงยาง
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสร้างมิ่ง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสวนงัว
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสว่างวนาราม
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทอง
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสุมังคลาราม
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ม
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด(บ้านเป็ด)
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเมือง
หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเหล่า
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแฝก
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแสง
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองไข่นก
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองไม้ตาย
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองขอน
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองขุ่น
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองคู
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองซองแมว
เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองดูน
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัวแดง
ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองผำ
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองผือ
นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองมะทอ
ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองยอ
หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง
ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหลัก
เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหัวลิง
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองฮาง
หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดฮ่องไผ่
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.ม่วงสามสิบ
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนดงยางวิทยาคม
โรงเรียนดุมใหญ่บ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านเตย
โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง
โรงเรียนบ้านเศรษฐี
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
โรงเรียนบ้านเหล่าบาก
โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านแสงไผ่
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านไพบูลย์
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนประทาย
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนบ้านตำแย
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนบ้านบัวยาง
โรงเรียนบ้านผาสุก
โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี)
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยางเทิง
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล
โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
โรงเรียนบ้านหนองผำ
โรงเรียนบ้านหนองมะทอ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกษมวันวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...