ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วารินชำราบ ,ร้านดอกไม้ วารินชำราบ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วารินชำราบ(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ
บริการส่งดอกไม้ วารินชำราบ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ วารินชำราบ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วารินชำราบ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วารินชำราบ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วารินชำราบ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วารินชำราบ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วารินชำราบ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วารินชำราบ
วัดเกษตรพัฒนา
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเก่าน้อย
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเสนาวงศ์
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสงสว่าง(บ้านโนนแดง)
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสนสำราญ
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสนสุข
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโคกเซบูรณ์สามัคคี
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนเกษม
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนเค็ง
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนใหญ่
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนจิก
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนทราย
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนน้อย
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนบอน
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนยาง
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ใหญ่
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดใหม่ทองสว่าง
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดชุม
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดปลาขาว
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดระงุม
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดขัวไม้แก่น
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคอนสาย
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคำขวาง
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคำนางรวย
คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคูสว่าง
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดจังกาจิตต์
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดช่างหม้อ
คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดงเจริญ
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนงิ้ว
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนชาติ
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทางสาย
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่างอย
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าลาด
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกษม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งบอน
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาโหนนน้อย
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาชุม
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาพิมาน
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดน้ำเที่ยง
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้งมั่ง
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแขม
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแค
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแต้
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแมด
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแฮ
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านโพธิ์มูล
คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านไม้ค้าง
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อนอก
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนกลาง
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านถ่อน
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านธาตุ
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบะไห
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบัว
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านยาง
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านวังยาง
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบุ่งหวาย
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดประชาพิทักษ์
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าเกษตร
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดปากกุดหวาย
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่านานาชาติ
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าน้ำคำ
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าพูนสิน
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่ามงคล
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองเม็ก
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองคู
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดผาสุการาม
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดมดง่าม
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดราษฏร์สำราญ
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวรรณวารี
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวังกางฮุง
บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวารินทราราม
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีไค
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีจันทราราม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่วนาราม
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีษะกระบือ
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีสง่าวนาราม
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศิริวัฒนาราม
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสมบูรณาราม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสระสมิง
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างเม็ก
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างขุนศรี
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสุเนตตาราม
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสุภรัตนาราม
คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองไข่นก
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินเพล
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินเพลใต้
หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินปลา
ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองคู
โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองตาปู่
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัว
สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองป่าพง
โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง
ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดห้วยขะยุง
ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดห่องชัน
บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหาดสวนสุข
วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดอาศรมสันติวัน
คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดอุดมชาติ
เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.วารินชำราบ
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านโนนเกษม
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย
โรงเรียนบ้านโนนบอน
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
โรงเรียนบ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านกุดชุม
โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
โรงเรียนบ้านคอนสาย
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำขวาง
โรงเรียนบ้านคำนางรวย
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านคูสว่าง
โรงเรียนบ้านจั่น
โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านดอนผอุง
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
โรงเรียนบ้านทางสาย
โรงเรียนบ้านท่างอย
โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย
โรงเรียนบ้านนาสะแบง
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบัววัด
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสระสมิง
โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านหนองตาปู่
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อำเภอวารินชำราบ)
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านห่องชัน
โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)
โรงเรียนประสานวิทยาคม
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลงามจิต
โรงเรียนอนุบาลพรรณนิดาทิพย์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...