ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สำโรง จ.อุบลราชธานี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สำโรง จ.อุบลราชธานี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สำโรง จ.อุบลราชธานี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สำโรง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สำโรง ,ร้านดอกไม้ สำโรง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6225)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6225
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6222)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6222
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6214)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6214
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6213)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6213
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6205)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6204)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6204
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6203)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6203
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6202)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สำโรง(76A-6201)
(เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น )
รหัส 76A-6201
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สำโรง
บริการส่งดอกไม้ สำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สำโรง จ.อุบลราชธานี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สำโรง จ.อุบลราชธานี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สำโรง จ.อุบลราชธานี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สำโรง จ.อุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ สำโรง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สำโรง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สำโรง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สำโรง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สำโรง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สำโรง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สำโรง
วัดแกนาคำ
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกก่อง
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนแคน
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนกาเล็น
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนยาง
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสวน
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสัง
โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสูง
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสูงสุทธาวาส
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนหล่อง
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโพนงาม
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดกุดอุดมสมบูรณ์
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดขามป้อม
ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี
วัดค้อน้อย
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดคำสว่าง
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดทรายโหง่น
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาเรือง
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาแก
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดนานวล
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดน้ำเกลี้ยง
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดน้ำเที่ยง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านเปือย(ป่าศรีนวล)
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านกะแอก
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อบอน
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านคุ้ม
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนผึ้ง(ดอนผึ้ง)
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านบอน
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่ง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านผำ
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านสว่าง
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านสำโรง(ประสิทธิยาราม)
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านหว้าน
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านห่องยูง
บอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดประชาสามัคคี
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าวังคก
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าศรีมงคล
โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าสุภัททเจดีย์
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดผับแล้ง
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดสระดอกเกษ
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้ว
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดสร้างโหง่น
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองเทา
สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองจำนัก
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองจิก
โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองมง
หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองหัวงัว
บอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองหิน
โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดห่องขอน
บอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดอาเลา
ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดอูบมุง
โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
โรงเรียนใน อ.สำโรง
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านแกนาคำ
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านกะแอก
โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านค้อบอน
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนาดี(อำเภอสำโรง)
โรงเรียนบ้านนานวล
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านบอน
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านผับแล้ง
โรงเรียนบ้านผำ
โรงเรียนบ้านวังคก
โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
โรงเรียนบ้านหนองมัง
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อำเภอสำโรง)
โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหว้าน
โรงเรียนบ้านห่องขอน
โรงเรียนบ้านห่องยูง
โรงเรียนบ้านหินแห่
โรงเรียนบ้านอาเลา
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...